Wordpress

SRG Clean Archives en català

SRG Clean Archives és el plugin que utilitzo per generar la pàgina d’arxius d’aquest blog, i cansat de veure’l sempre en anglès m’he agafat el poEdit i n’he traduït els textos internacionalitzats que hi havia amb el meu català d’estar per casa.

També he detectat un bug en la versió 4.2 a l’hora de generar els enllaços als arxius quan s’utilitzen enllaços permanents amb l’estructura pathinfo /%postname%/ que he corregit fent el següent canvi a la línea 160:

$output .= '<br /><a href="'. $my_url .'/' . $monthresult->year . '/' . zeroise($monthresult->month,2) . '" title="'. __('Show detailed results for','srgca') .' ' . $text . '">'. __('Detailed Monthly Archive','srgca') .'</a>';
per
$output .= '<br /><a href="'. $my_url .'/' . (strpos(get_option('permalink_structure'), "/") === 0 ? "index.php/":"") . $monthresult->year . '/' . zeroise($monthresult->month,2) . '" title="'. __('Show detailed results for','srgca') .' ' . $text . '">'. __('Detailed Monthly Archive','srgca') .'</a>';

I n’he informat a l’autor.

No em dedico a programar en PHP tot i que vaig fent les meves cosetes, així que si voleu fer alguna aportació pel que fa al canvi o a la traducció ja sabeu on soc.

One thought on “SRG Clean Archives en català

  1. Necesites treballar! que tens massa temps lliure pel que veig! jajaja. T’ho has currat mestre =)

    Que vaixi bé!

Comments are closed.